[ خرید ممبر واقعی کانال - تبلیعات نوتیفیکیشن دیالوگی و متنی - خرید فالوور اینستاگرام ]

نوتیفیکیشن دیالوگی
شروع از 20 هزار ارسال
 • دارای گزارش ارسال
 • تبلیغات هدفمند
 • زمان انجام 6 تا 36 ساعت
نوتیفیکیشن متنی
شروع از 20 هزار ارسال
 • دارای گزارش ارسال
 • تبلیغات هدفمند
 • زمان انجام 6 تا 36 ساعت
ممبر آفلاین کانال
شروع از 7000 تومان
 • ممبر کانال با ریزش پایین
 • مخصوص کانال
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
ممبر واقعی کانال
شروع از 30.000 تومان
 • روش جوین مستقیم
 • مخصوص کانال
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت